Mål:
Det skal være sjovt både for deltagere og arrangørerne
Thurøløbet skal være et velfungerende løb
Lokal forankret og stor lokal opbakning
At få så mange børn og unge som muligt ud at løbe
En egenkapital på ca. 10.000 kr. så et løb evt. kan aflyses uden underskud.


Mission:
Thurøløbet er et non-profit foretagende som vil fremme sundhed og trivsel via motion og samvær
på et plan, hvor alle kan være med.


Åbenhed:
Vi går ind for fuld åbenhed så derfor kan man selvfølgelig se løbs-regnskabet her:

2010 Regnskab

2011 Regnskab

2012 Regnskab

2013 Regnskab

2014 Regnskab

2015 Regnskab